LES SIMBOLOGIES I ELS RITUALS AL VOLTANT DEL FOC
Coberta
Tipologia

Llibre

Autoria i responsabilitat

Carles Barrull i Àngels Mach (eds.)

Títol

Les simbologies i els rituals al voltant del foc. IV Simposi de Focs Festius de la Mediterrània

Peu d'impremta

Catarroja - Barcelona: editorial afers, 2020

Peu d'impremta

Catarroja - Barcelona: editorial afers, 2020

Extensió

198 p.

Extensió

198 p.

Idioma/es emprats

Català

Descriptors IP

Cerca creences, festes, rituals i ceremònies

Descriptors geogràfics

Figaró-Montmay