Tres anys inventariant el patrimoni cultural immaterial del Vallès
2021-07-13 00:03:47

Des del mes de maig de 2018 -amb la col·laboració dels centres d’estudi del Vallès, informants, protagonistes i població- ens hem desplegat per la comarca fent cerca de tots aquells recursos -documentals i humans- relacionats amb el patrimoni cultural immaterial per acostar-nos així als diferents elements vius. A través de la xarxa establerta amb aquests corresponsals i informants hem anat inventariant alguns elements de cada zona. A mig i llarg termini l’objectiu és arribar a tots. Els resultats d’aquestes activitats es poden consultar en aquest web, així com les fitxes-vídeo que anem incorporant. Durant els darrers mesos hem estat treballant en aquest gestor de continguts i nou web de l'Immaterial Vallès, el qual anirem millorant. La pàgina web vol servir de pont entre la població i l’equip que hi està treballant. D’aquesta manera -juntament amb la presència als mitjans de comunicació i xarxes socials- assegurem la difusió i interacció del projecte entre la població, estudiosos i altres. 

Tanmateix, el projecte compren la investigació i estudi del patrimoni cultural immaterial en el seu conjunt -no solament les fitxes. En aquest sentit contemplem: participació a jornades de patrimoni, memòria, estudi i investigació; seminaris i congressos; treballs de grau universitari, entre altres. Una mostra seria la publicació del llibre El Vallès: festa, cultura popular i patrimoni cultural immaterial -conjuntament amb centres d’estudi del Vallès. Tots aquests aspectes els anem incorporant a l'apartat Recursos Documentals de la pàgina web.

Una de les novetats que aporta l’inventari del Vallès és la realització de la fitxa - vídeo, en la qual és pot fer una aproximació visual al relat de l’element inventariat. Ja des de la redacció de l’avant-projecte el 2017, es va valorar la importància de la imatge per a referenciar el patrimoni. Promoure el coneixement d’aquest patrimoni i apropar-lo a persones, col·lectius i institucions publiques i privades és una forma de contribuir a la seva salvaguarda. Des de l’Immaterial Vallès volem agrair a totes les persones, entitats i institucions que han fet possible aquests tres anys d’inventari. Gràcies pel suport.
Responsive image