5. Manifestacions musicals i sonores

Cercador
Corrandes, cobles i altres cançons d’unitat estròfica variable per ser dites o cantades

Vídeo: https://youtu.be/beXDsvtZhl4

(En elaboració)

Les ‘corrandes’, ‘cobles’, també anomenades ‘cançons’, són una forma de la poesia popular que sovint s’expressa cantant de forma individual o col·lectiva a festes senyalades i en altres ocasions. En la seva definició tècnica diríem que són unitats poètiques de mètrica i rima fixada amb la finalitat de ser recitades o cantades amb combinacions variables a través de diferents possibilitats melòdiques. Aquesta forma de cantar té una pràctica històrica en què es canten lletres tradicionals o compostes per l’ocasió i una de més moderna en que es juga a improvisar les estrofes a l’instant.

Veure +