021. L'OFICI DE PASTOR D'OVELLES AL VALLÈS
Descripció

Parlem de l'ofici de pastor al Vallès amb diferents protagonistes del Vallès Occidental i Oriental.

Descriptors geogràfics

Vallès Oriental

Autor/a

JA i RU

Data de realització

2019-2020

Vídeo (online)