Cercador
Titol Autor Categoria Descriptors geogràfics Descriptors temàtics Datació (aproximada) Fons
FARRAS JA Creences, rituals festius i altres pràctiques Granollers 2019-08-30 00:31:33,2021-07-14 00:32:01 Granollers
MERCAT DEL DIJOUS JA Formes de sociabilitat col·lectiva i d’organització social Granollers 2018-03-22 00:34:44,2021-07-14 00:35:10 Granollers
PASTOR PEPE JA Activitats productives, processos i tècniques Sabadell 2020-11-08 00:42:59,2021-07-14 00:43:15 Sabadell
PASTOR PEPE-1 JA Activitats productives, processos i tècniques Sabadell 2020-09-27 00:47:53,2021-07-14 00:48:02 Sabadell
PASTOR PEPE-2 JA Activitats productives, processos i tècniques Sabadell 2020-09-27 00:50:23,2021-07-14 00:50:34 Sabadell
PASTOR PEPE-3 JA Activitats productives, processos i tècniques Sabadell 2020-09-27 00:54:11,2021-07-14 00:54:21 Sabadell
PASTOR VÍCTOR JA Activitats productives, processos i tècniques Sabadell 2020-12-03 00:57:35,2021-07-14 00:57:48 Sabadell
CAMPANA JA Tradicions orals, particularitats lingüístiques i formes de comunicació Sabadell 2018-05-27 00:27:05,2021-07-22 00:28:08 Sabadell